(Ders 04) AForge.NET ile WebCam’den Görüntü Alma (C#)

(Ders 03) AForge.NET ile Resmi Gri Yapma (C#)
(Ders 05) AForge.Net ile Resim Döndürme (C#)

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Ekran Görüntüsü:

Açıklama:

AForge.NET kütüphanesi C# ta görüntü işlememize yarayan bir OpenCV Wrapper’ı.

Bu örnekte AForge.NET ile kameradan görüntü alabiliyoruz.

1. Eklenecek Referanslar (dll dosyaları):

 • AForge.Video
 • AForge.Video.DirectShow

2. Forma eklenecek araçlar (tool’lar):

(Araç Adı > Değiştirilecek İsim)

 • pictureBox > pictureBox1
 • comboBox > comboBox1
 • button > button1

3. Program Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using AForge.Video;
using AForge.Video.DirectShow;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private FilterInfoCollection cihazlar;
    private VideoCaptureDevice kamera;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (kamera.IsRunning)
      {
        kamera.Stop();
        pictureBox1.Image = null;
        pictureBox1.Invalidate();
      }
      else
      {
        kamera = new VideoCaptureDevice(cihazlar[comboBox1.SelectedIndex].MonikerString);
        kamera.NewFrame += kamera_NewFrame;
        kamera.Start();
      }
    }

    private void kamera_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
    {
      Bitmap image = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
      pictureBox1.Image = image;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      cihazlar = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);

      foreach (FilterInfo cihaz in cihazlar)
      {
        comboBox1.Items.Add(cihaz.Name);
      }

      kamera = new VideoCaptureDevice();
    }

    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      if (kamera.IsRunning)
        kamera.Stop();
    }
  }
}

Visual Studio Projesini İndir:

Program Videosu:

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

(Ders 03) AForge.NET ile Resmi Gri Yapma (C#)
(Ders 05) AForge.Net ile Resim Döndürme (C#)