(Ders 08) C# ile Şekil Çizme İpuçları

(Ders 07) Aforge.Net ile Otsu Threshold (C#)
(Ders 09) Aforge.Net ile Şekil Sayma ve Nesne Ayırma (C#)

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Ekran Görüntüsü:

Açıklama:

C# ile resim üzerine dikdörtgen ve daire çizdirme, yazı yazdırma hakkında birkaç ipucu paylaşacağız.
Gerekli açıklamaları kodların yorum satırlarında bulabilirsiniz.

Aslında bu yazıda biraz dertleşeceğiz, farklı kullanım şekillerini size göstereceğiz.

Hangi kullanım işinize yararsa onu seçersiniz. Eğer siz daha iyisini biliyorsanız bizimle paylaşabilirsiniz, memnun oluruz.

Visual Studio Projesini İndir.

Program Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Dikdörtgen_Çizme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      //4. Şekil
      //form üzerine çizim yapılıyor
      //formun load olayında çalışmıyor
      //butonların click olayında çalışıyor
      //formların paint olayında çalışıyor
      System.Drawing.Graphics graphicsObj = this.CreateGraphics();
      Pen myPen = new Pen(System.Drawing.Color.Blue, 5);
      Rectangle myRectangle = new Rectangle(20, 20, 100, 100);
      graphicsObj.DrawRectangle(myPen, myRectangle);

      //5. Şekil
      //bu kodda panel üzerine çizim yapılıyor
      //formun load olayında çalışmıyor
      //butonların click olayında çalışıyor
      //formların paint olayında çalışıyor
      Graphics daire1 = panel2.CreateGraphics();
      SolidBrush firca = new SolidBrush(Color.Red);
      daire1.FillEllipse(firca, new Rectangle(new Point(10, 10), new Size(50, 50)));

      //6. Şekil
      //bu kodda panel üzerine çizim yapılıyor
      //formun load olayında çalışmıyor
      //butonların click olayında çalışıyor
      //formların paint olayında çalışıyor
      Graphics daire = panel1.CreateGraphics(); //panel nesnemizi çizime hazırladık
      Pen kalem1 = new Pen(Color.Red);
      daire.DrawEllipse(kalem1, new Rectangle(new Point(10, 10), new Size(50, 50)));

      //7. Şekil
      //picturebox üzerine çizim yapılıyor
      //picturebox ta resim yüklü değilse sorun çıkarıyor
      //!!!formun load olayında çalışıyor
      //formların load olayında sadece bu kullanım çalışıyor
      //!!!butonların click olayında çalışmıyor
      //butonların click olayında sadece bu çalışmıyor
      //formların paint olayında çalışıyor
      Graphics qq = Graphics.FromImage(pictureBox2.Image);
      qq.DrawString("Hoş Geldiniz.", new Font("Arial", 10), System.Drawing.Brushes.Blue, new Point(0, 150));
      qq.DrawLine(System.Drawing.Pens.Black, 0, 0, 100, 100);

      //şekil çizdikten sonra, çizilen şekillerin görünmesi için bazen gerekli oluyor
      //ama ne işe yaradığını tam anlamıyla çözemedim
      //this.Invalidate(); 

      //this.Invalidate(myRectangle); //böyle bir kullanımda var ne işe yaradığını bilmiyorum
    }

    private void pictureBox1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
    }

    private void panel1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
    }

    private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //1. Şekil
      //bu kodda picturebox üzerine çizim yapılıyor
      //formun load olayında çalışmıyor
      //butonların click olayında çalışıyor
      //kodun sonuna Invalidate(); eklenirse formların paint olayında çalışıyor
      Graphics grafik = pictureBox1.CreateGraphics();
      Pen kalem = new Pen(System.Drawing.Color.Green, 7);
      Point nokta1 = new Point(50, 50);
      Point nokta2 = new Point(200, 200);
      grafik.DrawLine(kalem, nokta1, nokta2);

      //2. Şekil
      //bu kodda picturebox üzerine çizim yapılıyor
      //formun load olayında çalışmıyor
      //butonların click olayında çalışıyor
      //kodun sonuna Invalidate(); eklenirse formların paint olayında çalışıyor
      Graphics g = pictureBox1.CreateGraphics();
      Pen blackPen = new Pen(Color.Black, 30);
      g.DrawRectangle(Pens.Black, 100, 150, 150, 100);

      //3. Şekil
      //bu kodda picturebox üzerine çizim yapılıyor
      //formun load olayında çalışmıyor
      //butonların click olayında çalışıyor
      //kodun sonuna Invalidate(); eklenirse formların paint olayında çalışıyor
      System.Drawing.Graphics graphicsObj1 = pictureBox1.CreateGraphics();
      Pen myPen1 = new Pen(System.Drawing.Color.Red, 5);
      Rectangle myRectangle1 = new Rectangle(20, 20, 150, 100);
      graphicsObj1.DrawRectangle(myPen1, myRectangle1);
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
    }
  }
}

Ek1: Aşağıdaki şekilde kullanımlarda var.

public void DrawRectangleRectangle(PaintEventArgs e)
{
  // Create pen.
  Pen blackPen = new Pen(Color.Black, 3);

  // Create rectangle.
  Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, 200, 200);

  // Draw rectangle to screen.
  e.Graphics.DrawRectangle(blackPen, rect);
}

 

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

(Ders 07) Aforge.Net ile Otsu Threshold (C#)
(Ders 09) Aforge.Net ile Şekil Sayma ve Nesne Ayırma (C#)