(Ders 09) Aforge.Net ile Şekil Sayma ve Nesne Ayırma (C#)

(Ders 08) C# ile Şekil Çizme İpuçları
(Ders 10) Aforge.Net ile İmza Tespiti

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Ekran Görüntüsü:

Açıklama:

Bu örnekte verilen resme Otsu Threshold uygulayarak siyah beyaz hale getiriyoruz.

Daha sonraBlobssınıfı yardımıyla resimdeki nesneleri ayırıyoruz.

İstersek bulunan resimlerin kenarını silebiliriz, tüm nesnelere farklı bir renk verebiliriz yada istediğimiz bir sınır değere göre küçük nesneleri gizleyebiliriz.

Programı kullanmak için ilk önce resim analiz edilmeli.

Daha sonra İleri butonuna basarak nesnelere sırayla bakılabilir.

Gerekli açıklamaları kodların yorum satırlarına yazdım.

Visual Studio Projesini İndir.

Program Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Imaging;
using AForge.Imaging;
using AForge.Imaging.Filters;

namespace AForge.NET_Blob_Counter
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      label1.Text = "";
      label2.Text = "";
    }

    Blob[] blobs;
    int sayac;
    int toplamSekilSayisi;
    Bitmap kaynakResim;
    Bitmap siyahBeyazResim;

    //ilk önce bu butona tıklanmalı
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sayac = 1;
      kaynakResim = (Bitmap)System.Drawing.Image.FromFile("sample2.jpg");

      //Otsu Threshold uygulandı
      OtsuThreshold otsuFiltre = new OtsuThreshold();
      //resim eğer renkliyse önce griye çeviriyor sonra filtre uyguluyor
      //resim zaten griyse direk filtreyi uyguluyor
      siyahBeyazResim = otsuFiltre.Apply(kaynakResim.PixelFormat != PixelFormat.Format8bppIndexed ? Grayscale.CommonAlgorithms.BT709.Apply(kaynakResim) : kaynakResim);

      BlobCounterBase bc = new BlobCounter();
      bc.FilterBlobs = true;
      bc.MinHeight = 5;
      bc.MinWidth = 5;

      bc.ProcessImage(siyahBeyazResim);
      blobs = bc.GetObjectsInformation();
      label2.Text = "Toplam Şekil Sayısı = " + bc.ObjectsCount.ToString();
      toplamSekilSayisi = bc.ObjectsCount;

      /*aşağıdaki for döngüsü yerine buradaki koşul ifadesi kullanısaydı eğer, 
      resimdeki en büyük şekil bulunacaktı.
      if (blobs.Length > 0)
      {
        bc.ExtractBlobsImage(siyahBeyazResim, blobs[0], true);
      }
      Bitmap xxx = blobs[0].Image.ToManagedImage();
      */

      //bütün şekiller bulunuyor
      for (int i = 0, n = blobs.Length; i < n; i++) { if (blobs.Length > 0)
        {

          bc.ExtractBlobsImage(siyahBeyazResim, blobs[i], true);
          pictureBox1.Image = siyahBeyazResim;
          pictureBox1.Refresh();
        }
      }
    }

    //bulunan şekiller arasında sırasıyla dolaşılabilir
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.Image = blobs[sayac - 1].Image.ToManagedImage();
      label1.Text = "Şekil " + sayac.ToString() + " / " + toplamSekilSayisi.ToString();

      if (sayac == toplamSekilSayisi)
      {
        sayac = 0;
      }
      sayac++;
    }

    //kenarlardaki siyah bölgeleri temizler
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //filtre oluşturuldu
      ExtractBiggestBlob filtre = new ExtractBiggestBlob();
      //filtre uygulandı
      Bitmap temizResim = filtre.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
      pictureBox1.Image = temizResim;
    }

    //her şekle farklı bir renk verir
    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //filtre oluşturuldu
      ConnectedComponentsLabeling filtre = new ConnectedComponentsLabeling();
      Bitmap boyaliResim = filtre.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
      pictureBox1.Image = boyaliResim;
    }

    //verilen sınır değerlerden küçük şekilleri göz ardı eder
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //filtre oluşturuldu
      BlobsFiltering filtre = new BlobsFiltering();
      //filtre ayarları yapıldı
      filtre.CoupledSizeFiltering = true;
      filtre.MinWidth = 70;
      filtre.MinHeight = 70;

      //burada bazıları ApplyInPlace() fonksiyonunu kullanıyor
      //ben Apply() fonksiyonunu kullanıyorum
      //ApplyInPlace() fonksiyonunu daha önce hiç kullanmadım, nasıl çalıştığınıda çözemedim zaten:)
      Bitmap newImage = filtre.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image); 
      pictureBox1.Image = newImage;
    }
  }
}

 

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

(Ders 08) C# ile Şekil Çizme İpuçları
(Ders 10) Aforge.Net ile İmza Tespiti