Çarpmayan Araba (Arduino)

Sıcaklık ve Nem Ölçen Kalemlik (Arduino)
Arazi Robotu v1.1 (Arduino)

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Proje Fotoğrafı:

Açıklama:

Arduino’ya 3 adet HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü taktık.  Sensörler her engel algıladıklarında aracı sağa döndürüyorlar.

Malzemeler:

 • (3 adet) HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
 • (3 adet) HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü Bağlatı Aparatı
 • (1 adet) Arduino Uno
 • (1 adet) 2WD Robot Car kiti
 • (3 adet) 18650 pil
 • (1 adet) L298N Motor Sürücü Kartı

!!!Proje video’su yakında eklenecektir.

Bağlantı Şeması:

Projenin Diğer Fotoğrafları:

Proje Kodu:

//HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörlerinin pinleri
int trigPin1 = A4;
int echoPin1 = A5;
long sure1;
long uzaklik1;

int trigPin2 = 10;
int echoPin2 = 11;
long sure2;
long uzaklik2;

int trigPin3 = 12;
int echoPin3 = 13;
long sure3;
long uzaklik3;

//Motor Sürücünün Pinleri
const int ena=3;
const int in1=4;
const int in2=5;
const int in3=6;
const int in4=7;
const int enb=9; 

int motorHizi=225;

void setup(){
 pinMode(trigPin1, OUTPUT); //trig pini çıkış olarak ayarlandı
 pinMode(echoPin1,INPUT);  //echo pini giriş olarak ayarlandı
 
 pinMode(trigPin2, OUTPUT); //trig pini çıkış olarak ayarlandı 
 pinMode(echoPin2,INPUT);  //echo pini giriş olarak ayarlandı 
 
 pinMode(trigPin3, OUTPUT); //trig pini çıkış olarak ayarlandı 
 pinMode(echoPin3,INPUT);  //echo pini giriş olarak ayarlandı
 
 Serial.begin(9600); //Seri haberlesme baslatildi
 
 pinMode(ena,OUTPUT);
 pinMode(in1,OUTPUT);
 pinMode(in2,OUTPUT);
 
 pinMode(in3,OUTPUT);
 pinMode(in4,OUTPUT);
 pinMode(enb,OUTPUT);
 
 delay(500);
}

void ileri(){ //Robotun ileri yönde hareketi için fonksiyon tanımlıyoruz.
 motorHizi=100; //son deger 255
 analogWrite(ena,motorHizi); 
 analogWrite(enb,motorHizi);
 digitalWrite(in1,LOW);
 digitalWrite(in2,HIGH);
 digitalWrite(in3,HIGH);
 digitalWrite(in4,LOW);
}

void sag(){ //Robotun sağa dönme hareketi için fonksiyon tanımlıyoruz.
 motorHizi=100; //son deger 255
 analogWrite(ena,motorHizi); 
 analogWrite(enb,motorHizi);
 digitalWrite(in1,HIGH);
 digitalWrite(in2,LOW);
 digitalWrite(in3,HIGH);
 digitalWrite(in4,LOW);
}

void dur(){ //Robotun durma hareketi için fonksiyon tanımlıyoruz.
 analogWrite(ena,0);
 analogWrite(enb,0);
 digitalWrite(in1,HIGH);
 digitalWrite(in2,LOW);
 digitalWrite(in3,HIGH);
 digitalWrite(in4,LOW);
}

void loop()
{
 //1. Sensör
 digitalWrite(trigPin1, LOW);   //Sensör pasif hale getirildi
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin1, HIGH);  //Sensore ses dalgasının üretmesi için emir verildi
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin1, LOW);   //Yeni dalgaların üretilmemesi için trig pini LOW konumuna getirildi 
 sure1 = pulseIn(echoPin1, HIGH); //Ses dalgasının geri dönmesi için geçen sure ölçülüyor
 uzaklik1= sure1 /29.1/2;     //Ölçülen sure uzaklığa çevriliyor    
 if(uzaklik1 > 200)
 {
  uzaklik1 = 200;
 }
 Serial.print("Uzaklik1 "); 
 Serial.print(uzaklik1);     //Hesaplanan uzaklık bilgisayara aktarılıyor 
 Serial.println(" CM olarak olculmustur."); 

 //2. Sensör
 digitalWrite(trigPin2, LOW);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin2, HIGH); 
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin2, LOW);
 sure2 = pulseIn(echoPin2, HIGH);
 uzaklik2= sure2 /29.1/2;   
 if(uzaklik2 > 200)
 {
  uzaklik2 = 200;
 }
 Serial.print("Uzaklik2 ");
 Serial.print(uzaklik2);
 Serial.println(" CM olarak olculmustur.");

 //3. Sensör
 digitalWrite(trigPin3, LOW);
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin3, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin3, LOW);
 sure3 = pulseIn(echoPin3, HIGH);
 uzaklik3= sure3 /29.1/2;
 if(uzaklik3 > 200)
 {
  uzaklik3 = 200;
 }
 Serial.print("Uzaklik3 "); 
 Serial.print(uzaklik3);
 Serial.println(" CM olarak olculmustur."); 

 if (uzaklik1<41||uzaklik2<41||uzaklik3<41) //herhangi bir sensör 41 cm'den yakında engel algılarsa araç sağa dönüyor
 {  
  dur();
  delay(500);
  sag();
  delay(500);
  dur();
  delay(500);
  Serial.println("Sağa dönüyorum"); 
 }
 else //engel yoksa araç ileri gidiyor
 {
  ileri();
  Serial.println("İleri gidiyorum"); 
 }
}

 

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Sıcaklık ve Nem Ölçen Kalemlik (Arduino)
Arazi Robotu v1.1 (Arduino)