Ders 04: OpenCV ile Kameradan Gri Görüntü Alma (Android)

Ders 03: Android Studio'da C++ ve Java (JNI) ile Program Geliştirme
Ders 05: OpenCV ile Yüz Takibi (Android)

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Açıklama:

Bu projede opencv kütüphanesi kullanılarak kamera açılıyor ve alınan her fps griye dönüştürülüyor. Programda C++ ve Java kullanıldı.

Programın Görüntüsü:

Not: Bu derslerin yakında video’lu anlatımı eklenecek.

Proje Adımları:

1. Yeni bir android studio projesi başlatın
Application Name: NDKOpencvTest1
Company Domain: cvlab.example.com
olsun.

2. OpenCV kütüphanesini projeye ekleyiniz.

3. activity_main.xml dosyasına gerekli değişiklikleri yaparak aşağıdaki şekle çeviriniz.


4. AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki izini ekleyiniz.


Dosyanın tamamı aşağıdaki gibi olmalı.


5. gradle.properties dosyasının sonuna aşağıdaki kodu ekleyiniz.


6. OpencvNativeClass isminde java sınıfı oluşturunuz. İçeriğinde gerekli değişiklikleri yaparak aşağıdaki şekle çeviriniz.


7. Projeyi derleyiniz.
8. Terminal bölümüne


kodunu yazıp enter’a basınız. Daha sonra


kodunu yazıp enter’a basınız.

9. *.h dosyasını kopyalayıp aynı dizine *.cpp olarak kaydediniz.

com_example_cvlab_ndkopencvtest1_OpencvNativeClass.h dosyasına gerekli eklemeleri yaparak aşıdaki şekle çeviriniz.

#include 
#include 
#include <opencv2/opencv.hpp>

using namespace cv;
using namespace std;

#ifndef _Included_com_example_cvlab_ndkopencvtest1_OpencvNativeClass
#define _Included_com_example_cvlab_ndkopencvtest1_OpencvNativeClass
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

int toGray(Mat img,Mat &gray);

JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_example_cvlab_ndkopencvtest1_OpencvNativeClass_convertGray
  (JNIEnv *, jclass, jlong, jlong);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif

com_example_cvlab_ndkopencvtest1_OpencvNativeClass.cpp dosyasına gerekli eklemeleri yaparak aşağıdaki şekle çeviriniz.


cpp dosyasının bulunduğu dizine Android.mk ve Application.mk dosyalarını oluşturunuz.
Android.mk nın içeriğine aşağıdaki kodları ekleyiniz.


Application.mk nın içeriğine aşağıdaki kodları ekleyiniz.


10. build.gradle (Module: app) dosyasının “buildTypes {” satırının hemen üstüne aşağıdaki kodu yapıştırınız.


11. MainActivity sınıfına aşağıdaki şekle çeviriniz.


12. Projeyi derleyiniz ardından emülatörde veya telefonunuzda çalıştırınız.

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Ders 03: Android Studio'da C++ ve Java (JNI) ile Program Geliştirme
Ders 05: OpenCV ile Yüz Takibi (Android)