(Ders 05) AForge.Net ile Resim Döndürme (C#)

(Ders 04) AForge.NET ile WebCam'den Görüntü Alma (C#)
(Ders 06) Aforge.Net ile Resim Boyutladırma (C#)

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Açıklama:

Resimleri belirli açılarda döndürmek istediğimizde aşağıdaki kodları kullanabiliriz.

Aşağıdaki kod resim döndürme işleminde Aforge.Net kütüphanesini kullanıyor.

Resim döndürmeyle ilgili üç adet algoritma ve toplamda 6 adet kullanım (true/false durumlarını) paylaştık.

Gerekli açıklamalar için kodların yorum satırlarını inceleyiniz.

Parametre True Olunca:

Parametre False Olunca:

Eklenecek Referans (dll dosyası):

AForge.Imaging.dll

Visual Studio Projesini İndir

Program Kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using AForge.Imaging.Filters;

namespace Goruntu_Isleme
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    bool tamEkran;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Bitmap resim;

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //trackBar1 ın maksimum ve minumum değerleri belirlendi
      trackBar1.Minimum = 0;
      trackBar1.Maximum = 360;

      comboBox1.Items.Add("RotateNearestNeighbor");
      comboBox1.Items.Add("RotateBilinear");
      comboBox1.Items.Add("RotateBicubic");
    }

    void goruntuGuncelle()
    {
      try
      {
        if (comboBox1.SelectedIndex == 0)
        {
          //resim döndürme filtresi tanımlandı
          //bu filtre sistemi yormuyor
          //diğerleri sistemi zorluyor
          //resim döndürme saat yönünün tersine doğru yapılıyor

          //fonksiyona paremetre olarak true verilirse resmin tamamı ekrana sığdırılmıyor
          //bazı yerler kırpılıyor
          //fakat resim boyutu (genişliği ve yükseliği) değişmiyor
          //görüntü daha güzel görünüyor

          //eğer false olursa resim küçültme büyütme işlemelerinde resim boyutuda (genişliği ve yükseliği) değişiyor
          //yani false olunca resim daima ekrana sığdırılıyor
          RotateNearestNeighbor boyutlandirmaFiltresi = new RotateNearestNeighbor(trackBar1.Value,tamEkran);
          //resim dosyasına filtre uygulandı
          pictureBox2.Image = boyutlandirmaFiltresi.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
        }
        if (comboBox1.SelectedIndex == 1)
        {
          //resim döndürme filtresi tanımlandı
          RotateBilinear boyutlandirmaFiltresi = new RotateBilinear(trackBar1.Value, tamEkran);
          //resim dosyasına filtre uygulandı
          pictureBox2.Image = boyutlandirmaFiltresi.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
        }
        if (comboBox1.SelectedIndex == 2)
        {
          //resim döndürme filtresi tanımlandı
          RotateBicubic boyutlandirmaFiltresi = new RotateBicubic(trackBar1.Value, tamEkran);
          //resim dosyasına filtre uygulandı
          pictureBox2.Image = boyutlandirmaFiltresi.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
        }
      }
      catch
      {
      }
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        resim = (Bitmap)System.Drawing.Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);
        pictureBox1.Image = resim;
      }
      pictureBox2.Image = resim;
    }

    private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
    {
      goruntuGuncelle();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      goruntuGuncelle();
    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      tamEkran = !checkBox1.Checked; //dikkat, burada değili alındı
      goruntuGuncelle();
    }
  }
}

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

(Ders 04) AForge.NET ile WebCam'den Görüntü Alma (C#)
(Ders 06) Aforge.Net ile Resim Boyutladırma (C#)