(Ders 06) Aforge.Net ile Resim Boyutladırma (C#)

(Ders 05) AForge.Net ile Resim Döndürme (C#)
(Ek1) Aforge.Net Kaynakları (C#)

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

Ekran Görüntüsü:

Açıklama:

Resimlerin boyutlarını değiştirme (büyütme ve küçültme) işlemini C# Aforge.Net kütüphanesiyle rahatlıkla yapabiliriz.
Aşağıdaki kodda 3 adet boyutlandırma algoritması paylaştık.
Gerekli açıklamaları kodlarını yorum satırında açıkladık.

Eklenecek Referans (dll dosyası):

AForge.Imaging.dll

Visual Studio Projesini İndir

Program Kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using AForge;
using AForge.Imaging;
using AForge.Imaging.ComplexFilters;
using AForge.Imaging.ColorReduction;
using AForge.Imaging.Filters;

namespace Nesne_Takip
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Bitmap resim;

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
      {
        resim = (Bitmap)System.Drawing.Image.FromFile(openFileDialog1.FileName);
        pictureBox1.Image = resim;
      }
      pictureBox2.Image = resim;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //trackBar1 ın maksimum ve minumum değerleri belirlendi
      trackBar1.Minimum = -300;
      trackBar1.Maximum = 300;

      comboBox1.Items.Add("ResizeNearestNeighbor");
      comboBox1.Items.Add("ResizeBicubic");
      comboBox1.Items.Add("ResizeBilinear");
    }

    void goruntuGuncelle()
    {
      if (comboBox1.SelectedIndex == 0)
      {
        //resim boyut değiştirme filtresi tanımlandı
        //bu filtre sistemi yormuyor
        //diğerleri sistemi zorluyor
        ResizeNearestNeighbor boyutlandirmaFiltresi = new ResizeNearestNeighbor(resim.Width + trackBar1.Value, resim.Height + trackBar1.Value);
        //resim dosyasına filtre uygulandı
        pictureBox2.Image = boyutlandirmaFiltresi.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
      }
      if (comboBox1.SelectedIndex == 1)
      {
        //resim boyut değiştirme filtresi tanımlandı
        ResizeBicubic boyutlandirmaFiltresi = new ResizeBicubic(resim.Width + trackBar1.Value, resim.Height + trackBar1.Value);
        //resim dosyasına filtre uygulandı
        pictureBox2.Image = boyutlandirmaFiltresi.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
      }
      if (comboBox1.SelectedIndex == 2)
      {
        //resim boyut değiştirme filtresi tanımlandı
        ResizeBilinear boyutlandirmaFiltresi = new ResizeBilinear(resim.Width + trackBar1.Value, resim.Height + trackBar1.Value);
        //resim dosyasına filtre uygulandı
        pictureBox2.Image = boyutlandirmaFiltresi.Apply((Bitmap)pictureBox1.Image);
      }
    }
    private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
    {
      goruntuGuncelle();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      goruntuGuncelle();
    }
  }
}

Size faydalı olduysa, sosyal medyada paylaşarak bize destek olun. Teşekkürler.

(Ders 05) AForge.Net ile Resim Döndürme (C#)
(Ek1) Aforge.Net Kaynakları (C#)