(Ders 05) AForge.Net ile Resim Döndürme (C#)

Açıklama:

Resimleri belirli açılarda döndürmek istediğimizde aşağıdaki kodları kullanabiliriz.

Aşağıdaki kod resim döndürme işleminde Aforge.Net kütüphanesini kullanıyor.

Resim döndürmeyle ilgili üç adet algoritma ve toplamda 6 adet kullanım (true/false durumlarını) paylaştık.

Gerekli açıklamalar için kodların yorum satırlarını inceleyiniz.

Parametre True Olunca:

Continue reading »